Kancelaria Radcy Prawnego

Adres

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MONIKA PAWLIK

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 110/4

Godziny przyjęć:

 

PN – PT- 9.00 – 17.00

Możliwe ustalenie spotkania poza godzinami pracy Kancelarii.

Tel.

512 231 053

Adres e-mail

radcaprawny.pawlik@gmail.com

Dane rejestrowe

NIP 691224 29 25

REGON 364501651

Konto

BANK PKO 

21 1020 3017 0000 2902 0492 1344

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu

Wysłanie formularza jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją polityki prywatności przez Wysyłającego.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy w razie powierzenia kancelarii prowadzenia sprawy mogę mieć pewność, że pełnomocnik będzie brał udział we wszystkich rozprawach?
Tak. Udział w rozprawach jest równie ważną częścią prowadzenia sprawy co przygotowanie pisma procesowego skierowanego do sądu. Regułą jest zatem osobisty udział radcy prawnego w każdej rozprawie.
W przypadkach szczególnych (np. choroby, urlopu, kolizji rozpraw) możliwe jest, iż na konkretnej rozprawie stawi się zastępca radcy prawnego – inny radca prawny lub aplikant radcowski. Zawsze jednak w takim przypadku jest to osoba obeznana z Państwa sprawą, dzięki czemu Państwa interesy są właściwie chronione.
Czy można umówić się, że radca prawny otrzyma wynagrodzenie tylko w przypadku wygrania sprawy?
Nie. Zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego „radcy prawnemu nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba że co innego stanowią przepisy prawa. Dopuszczalna jest natomiast umowa, która przewiduje dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy, zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy”.
Można się zatem umówić, iż część wynagrodzenia radcy prawnego będzie płatna w przypadku wygrania sprawy. Jest to tzw. „premia za sukces” i kancelaria w niektórych sprawach ją stosuje.
Czy kancelaria pokrywa koszty sądowe?
Nie. Koszty sądowe, w tym wszelkie opłaty sądowe oraz wydatki na biegłych są pokrywane przez klientów. W uzasadnionych przypadkach istnieje oczywiście możliwość złożenia w imieniu klienta wniosku do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych w całości albo w części.
Czy można zlecić kancelarii wyłącznie przygotowanie pisma procesowego bez zlecenia prowadzenia sprawy?
Tak. Jeśli życzą sobie Państwo wyłącznie przygotowania pisma procesowego istnieje taka możliwość. Mimo, że pismo takie nie zostanie podpisane przez radcę prawnego, to ponosi on pełną odpowiedzialność prawną za jego treść.
Jakie dokumenty należy przygotować przed spotkaniem z radcą prawnym?
To zależy od rodzaju Państwa sprawy. Jeśli mają Państwo wątpliwości to na pewno lepiej zabrać więcej dokumentów niż mniej albowiem brakujące dokumenty mogą okazać się konieczne dla prawidłowej oceny Państwa sytuacji prawnej. Oczywiście nie ma przeszkód, aby po zakończonym spotkaniu przesłać skany dokumentów na adres mailowy kancelarii. Opóźni to jednak udzielenie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.
Dlaczego na stronie internetowej kancelarii nie są podane stawki za udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego oraz prowadzenie sprawy przed sądem?
Przede wszystkim wysokość honorarium jest ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, znaczenia sprawy dla klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem. Wysokość wynagrodzenia każdorazowo precyzyjnie ustala umowa zawarta z radcą prawnym.
Ponadto określenie stawki za sporządzenie pisma procesowego lub prowadzenie sprawy przed sądem możliwe jest dopiero po zapoznaniu się ze sprawą w ramach konsultacji prawnych. Sprawy sądowe, nawet jednego rodzaju, nie są ze sobą identyczne i mogą wymagać większego lub mniejszego nakładu pracy pełnomocnika. Także liczba rozpraw w danej sprawie może być większa lub mniejsza (w zależności od charakteru sprawy).
Dlatego też podstawowym sposobem rozliczania się z klientami jest stała stawka prowadzenie sprawy w danej instancji sądowej (stawka jest niezależna od ilości napisanych pism procesowych) oraz stała stawka za udział w każdej rozprawie.