Oferta

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców szukających profesjonalnego wsparcia prawnego. Oferuję pomoc prawną w wielu dziedzinach, specjalizując się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz karnym. Zapewniam wszechstronną obsługę klientów z zachowaniem najwyższego poziomu profesjonalizmu oraz rzetelności. W zależności od potrzeb klientów świadczę usługi prawne w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta lub przy wykorzystaniu technik telekomunikacyjnych.
 

 

Na zakres świadczeń Kancelarii składają się następujące usługi:

Prawo cywilne

postępowania:
• o zapłatę
• o zniesienie współwłasności
• o zasiedzenie
• o ustanowienie służebności
• spadkowych
• lokalowych (eksmisje, ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy najmu
• inne

Odszkodowania

Świadczę pomoc prawną na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, uzyskując dla nich należną rekompensatę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Profil mojej działalności w zakresie odszkodowań obejmuje również:
• uzyskiwanie odszkodowań za odwołany, opóźniony lot, zagubiony bagaż
• błąd medyczny
• wypadki komunikacyjne i inne
• odszkodowanie za szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę

Prawo rodzinne

sprawy o:
• rozwód i separację
• stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego
• alimenty
• uregulowanie kontaktów z dzieckiem
• pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej
• zaspokajanie potrzeb rodziny
• ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
• podział majątku wspólnego małżonków
• inne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

sprawy o:
• przywrócenie do pracy
• odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

Prawo gospodarcze

◦ zakładanie spółek, fundacji, stowarzyszeń
◦ prawo korporacyjne
◦ przekształcenia
◦ umowy
◦ akty wewnętrzne i regulaminy
◦ sprawy o zapłatę

Prawo karne

świadczę usługi w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karnoskarbowe i wykroczenia, m.in.

 • udział w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo i dochodzenie)
 • udział w przesłuchaniach na Policji i w Prokuraturze;
 • udział w czynnościach sądowych
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • sporządzanie apelacji od wyroków Sądu I instancji, a także zażaleń na postanowienia sądu, prokuratora lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze,
 • sporządzanie sprzeciwów od wyroków nakazowych;
 • sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia – kasacji, skargi na wyrok sądu odwoławczego, wniosku o wznowienie postępowania
 • reprezentacja strony w postępowaniach po uprawomocnieniu się orzeczenia, tj.
  – podjęcie warunkowo umorzonego postępowania;
  – odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
  – ułaskawienie;
  – o wydanie wyroku łącznego

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu by uzyskać więcej informacji