Cennik

Wynagrodzenie za wykonywane usługi jest ustalane indywidualnie dla każdej z przedstawionych przez klienta spraw, po dokonaniu wstępnej oceny stopnia skomplikowania sprawy, a także – w przypadku spraw o roszczenia majątkowe – przy uwzględnieniu wartości przedmiotu sprawy.

Koszty prowadzenia sprawy zostaną przedstawione przed rozpoczęciem współpracy. Koszt ten pozostaje transparentny przez cały czas trwania współpracy.