Monika Pawlik 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Legnica
Misją i podstawowym zadaniem Radcy Prawnego jest reprezentowanie Klienta przed sądem lub organami administracji państwowej. Doradztwo prawne, którego kancelaria z najlepszą wiedzą i intencją udziela może być również wykorzystywane w negocjacjach i transakcjach biznesowych. Przestrzeń do działania kancelarii prawnej jest wszędzie tam gdzie konieczne jest doradztwo w zakresie prawa i obowiązków z niego wynikających.

Tajemnica zawodowa

Zastanawiając się nad podjęciem współpracy ze mną, wiedz, że jako radca prawny pozostaję związana obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie wszelkich uzyskanych od Ciebie informacji w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Stanowi to podstawę zaufania klienta jak i właściwego świadczenia usług prawnych.

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną zarówno Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców szukających profesjonalnego wsparcia prawnego.

Prawo cywilne

Prowadzę postępowania cywilne m.in. o zapłatę, zniesienie współwłasności, zasiedzenie czy sprawy spadkowe.

Odszkodowania

Świadczę pomoc prawną na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, uzyskując dla nich należną rekompensatę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Prawo rodzinne

Prowadze sprawy rozwodowe, o alimenty, podziały majątków.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy związane z przywróceniem do pracy czy odszkodowaniami za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

Prawo gospodarcze

pomagam w zakładaniu spółek, fundacji, stowarzyszeń, przekształceniach, sprawach o zapłatę.

Prawo karne

świadczę usługi w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karnoskarbowe i wykroczenia.

Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.